HPM Việt Nam - Giải pháp toàn diện cho sự phát triển doanh nhân, doanh nghiệp
HOTLINE 0936 636 232
HPM Việt Nam - Giải pháp toàn diện cho sự phát triển doanh nhân, doanh nghiệp

MBA PHAN HỮU LỘC

  • MBA của Trường Kinh Doanh UBIS, Thụy sỹ.
  • 18 năm làm Quản lý, Lãnh đạo tại các công ty thuộc nghành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) như: Unilever, Coca-Cola, Mead Johnson, Diageo, Bayer,.
  • Là Nhà đào tạo được chứng nhận bởi LEAD ACROSS CULTURES Intl. LLC

Khóa học giám đốc khởi nghiệp

Đăng ký nhận tài liệu miễn phí

Đăng ký


Tải EBOOK - TÀI LIỆU HAY

go top