HPM Việt Nam - Giải pháp toàn diện cho sự phát triển doanh nhân, doanh nghiệp
HOTLINE 0936 636 232
HPM Việt Nam - Giải pháp toàn diện cho sự phát triển doanh nhân, doanh nghiệp

TS LÊ DUY QUANG

lê duy quang

 

  • TS Đại học TARLAC
  • - EMBA - Sales & Marketing - London Business London
  • Từng làm việc cho các tập đoàn và công ty đa quốc gia tại Việt Nam: International SOS, Metro Cash & Carry, Diageo.
  • -  Nhiều năm làm chuyên gia tư vấn cho tập đoàn tư vấn quản trị BCG của Mỹ 

Khóa học giám đốc khởi nghiệp

Đăng ký nhận tài liệu miễn phí

Đăng ký


Tải EBOOK - TÀI LIỆU HAY

go top