HPM Việt Nam - Giải pháp toàn diện cho sự phát triển doanh nhân, doanh nghiệp
HOTLINE 0936 636 232
HPM Việt Nam - Giải pháp toàn diện cho sự phát triển doanh nhân, doanh nghiệp

TS PHAN TẤT THỨ

phan tất thứ

 

  • Giảng viên Quốc tế chương trình Doanh nhân Empretec do Đại học Havard thiết kế - chương trình độc quyền của tổ chức UNCTAD - Liên hợp quốc
  • Nguyên ủy viên thương mại của Chính phủ Canada.
  • Là điều phối kinh doanh của nhiều tập đoàn đa quốc gia.

Khóa học giám đốc khởi nghiệp

Đăng ký nhận tài liệu miễn phí

Đăng ký


Tải EBOOK - TÀI LIỆU HAY

go top