HPM Việt Nam - Giải pháp toàn diện cho sự phát triển doanh nhân, doanh nghiệp
HOTLINE 0936 636 232
HPM Việt Nam - Giải pháp toàn diện cho sự phát triển doanh nhân, doanh nghiệp

THS HỒ HÁN DÂN

hồ hán dân

 

  • Giám đốc điều hành Cty Mỹ phẩm Lavo,
  • Nguyên: Phó Tổng giám đốc Công ty AAA,
  • Giám đốc Nhượng quyền Cafe Trung Nguyên
  • Giám đốc phát triển Năng lực thị trường Coca Cola Việt Nam
  • Giám đốc kinh doanh và huấn luyện Bảo Minh CMG......

Khóa học giám đốc khởi nghiệp

Đăng ký nhận tài liệu miễn phí

Đăng ký


Tải EBOOK - TÀI LIỆU HAY

go top