HPM Việt Nam - Giải pháp toàn diện cho sự phát triển doanh nhân, doanh nghiệp
HOTLINE 0936 636 232
HPM Việt Nam - Giải pháp toàn diện cho sự phát triển doanh nhân, doanh nghiệp

TS. VŨ HỮU KIÊN

vũ hữu kiên

 

  • Giảng viên cao cấp Tổ chức Lao động Thế giới ILO.
  • GV giảng dạy:  Quản trị nhân sự, Kỹ năng lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp...

Khóa học giám đốc khởi nghiệp

Đăng ký nhận tài liệu miễn phí

Đăng ký


Tải EBOOK - TÀI LIỆU HAY

go top