HPM Việt Nam - Giải pháp toàn diện cho sự phát triển doanh nhân, doanh nghiệp
HOTLINE 0936 636 232
HPM Việt Nam - Giải pháp toàn diện cho sự phát triển doanh nhân, doanh nghiệp

TS LÊ THẨM DƯƠNG

lê thẩm dương

 

  • Trưởng khoa QTKD Đại học Ngân hàng TP HCM
  • Chuyên gia hàng đầu Việt Nam về tài chính và ngân hàng.

Khóa học giám đốc khởi nghiệp

Đăng ký nhận tài liệu miễn phí

Đăng ký


Tải EBOOK - TÀI LIỆU HAY

go top