HPM Việt Nam - Giải pháp toàn diện cho sự phát triển doanh nhân, doanh nghiệp
HOTLINE 0936 636 232
HPM Việt Nam - Giải pháp toàn diện cho sự phát triển doanh nhân, doanh nghiệp

Ths NGUYỄN DƯƠNG

  • Thạc sỹ kinh doanh quốc tế, Đại học Capilano, Vancouver, Canada.
  • chủ tịch Công ty TNHH Cempartner. Đồng sáng lập Consortio Technologies Vietnam
  • Nguyên Giám đốc Quốc gia Singtel Việt Nam – 6 năm
  • Nguyên Giám đốc phát triển Singtel Việt Nam – 6 tháng
  • Nguyên PGĐ chiến lược khách hàng Viettle mobile và Trưởng nhóm chiến lược Viettel Telecom – 1 năm.
  • Nguyên Giám đốc quan hệ khách hàng iBasis Inc (USA) – 3 năm

Khóa học giám đốc khởi nghiệp

Đăng ký nhận tài liệu miễn phí

Đăng ký


Tải EBOOK - TÀI LIỆU HAY

go top