HPM Việt Nam - Giải pháp toàn diện cho sự phát triển doanh nhân, doanh nghiệp
HOTLINE 0936 636 232
HPM Việt Nam - Giải pháp toàn diện cho sự phát triển doanh nhân, doanh nghiệp

Ths NGÔ QUÝ NHÂM

 

  • Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại Đại học Tổng hợp Wales (University of Wales) Anh và hiện đang là nghiên cứu sinh tiến sỹ về quản trị chiến lược tại Paris Dauphine University, Pháp.
  • Chuyên gia tư vấn cao cấp thực hiện các dự án tư vấn xây dựng chiến lược, KPIs và hệ thống lương 3P cho nhiều DN và tập đoàn lớn 

Khóa học giám đốc khởi nghiệp

Đăng ký nhận tài liệu miễn phí

Đăng ký


Tải EBOOK - TÀI LIỆU HAY

go top