HPM Việt Nam - Giải pháp toàn diện cho sự phát triển doanh nhân, doanh nghiệp
HOTLINE 0936 636 232
HPM Việt Nam - Giải pháp toàn diện cho sự phát triển doanh nhân, doanh nghiệp

TS NGUYỄN KHẮC HÙNG

 

  • Tốt nghiệp Tiến sỹ quản lý  Đại học Tổng hợp Manchester - Anh Quốc
  • Thạc sỹ phương pháp đào tạo cho người lớn  Trường Đại học Tổng hợp Melbourne
  • Chuyên gia hàng đầu VN về tư vấn quản trị doanh nghiệp, giảng viên hàng đầu về kỹ năng lãnh đạo

Khóa học giám đốc khởi nghiệp

Đăng ký nhận tài liệu miễn phí

Đăng ký


Tải EBOOK - TÀI LIỆU HAY

go top