HPM Việt Nam - Giải pháp toàn diện cho sự phát triển doanh nhân, doanh nghiệp
HOTLINE 0936 636 232
HPM Việt Nam - Giải pháp toàn diện cho sự phát triển doanh nhân, doanh nghiệp

CEO ĐỖ XUÂN TÙNG

đỗ xuân tùng

 

  • Nguyên Giám đốc kinh doanh khu vực miền bắc tập đoàn P&G. 
  • Nguyên TGĐ Dược phẩm AMIGO
  • Giám đốc bán hàng và phát triển thị trường EGAME
  • Nguyên Giám đốc phát triển thị trường  khu vực phía Bắc Tập đoàn STR 

Khóa học giám đốc khởi nghiệp

Đăng ký nhận tài liệu miễn phí

Đăng ký


Tải EBOOK - TÀI LIỆU HAY

go top